Sådan lever grisene

Alle FELIX-grise lever året rundt på åben mark i mobile stalde med udendørs fold. Grisene vælger selv, om de vil være ude i den friske luft, eller vil gå indenfor i den lune stald. To gange dagligt, flytter landmanden hele stalden (som står på hjul) og fold til et nyt græsstykke af sin mark, og i løbet af ganske kort tid, er jorden endevendt og gødet helt naturligt.

Felix grise hjælper med at dyrke jorden - og minimere klimabelastningen

IMG_9080
Grisene efterlader et jordstykke, som herefter er klar til dyrkning uden yderligere behov for kunstgødning og kun minimal maskinbearbejdning. Grisene gør helt naturligt det, som landmanden normalt bruger sin plov til.
IMG_9093
Når du køber kød fra FELIX er du med til at støtte en innovativ og naturlig måde at have dyrehold til kødproduktion på, samtidig med, at den efterfølgende dyrkning af jorden foregår på en enkel, økologisk og skånsom måde.
IMG_9074
Al kødproduktion påvirker klimaet, men i opdrættet af FELIX-grise er et af målene at sikre dyrevelfærd samt belaste klimaet mindst muligt. Grisene lever i mobile stalde, ude på marken, som er bygget af genbrugsplast, træ og stål, hvilket påvirker miljøet langt mere skånsomt end permanente betonstalde.

Nul-energi

Grisene sørger for deres egen opvarmning. Når grisene går ind i stalden for natten, er de i stand til at opvarme hele stalden med deres egen kropsvarme. Også om vinteren. Indimellem kan det i kolde vinterperioder være nødvendigt at supplere med varme, hvilket sker med ren solenergi, som er påmonteret staldtaget. Dermed er de mobile stalde nul-energi-stalde.
IMG_9163
IMG_9074

Minimal transport

FELIX-grise kommer til verden på et økologisk landbrug, der producerer smågrise. Derefter transporteres de den korte vej til en mobil-stald i det samme lokalområde. Når grisene når en vægt på ca. 90 kg. køres de til slagtning hos et lokalt, godkendt slagteri og indgår ikke i den normale industrielle slagtning i storskala.
Dermed undgår FELIX-grise de lange transporter, som er stressende for dyrene, men som også belaster klimaet.

DE MOBILE STALDE:
Centralt for produktionen af kvalitetskødet fra FELIX er det mobile staldkoncept. Den mobile stald blev første gang introduceret til økologiske landmænd i 2016 af landmand Hans Henrik Thomsen.
Den mobile stald sikrer økologisk svinedrift i mindre skala, som i høj grad tager hensyn til både dyrevelfærd og klimaet.

Kontakt vedrørende staldene

Har du spørgsmål eller andet vedrørende omkring staldene kan du kontakte Hans Henrik på:
40 12 04 95  eller hallundbjerg@gmail.com

Kontakt omkring kød

Alt kontakt og salg af kød går gennem Spis Min Gris.